پورتال اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبي
اخبار مهم:
اطلاعیه

كلیه همكاران متقاضی آزمون می توانند از تاریخ 06/09/95 لغایت 20/09/95بامراجعهبه سامانه ی فرم ­های الكترونیكی (http://eform.skedu.ir)جهت ثبت نام در آزمون های (خود اظهاری) مهارت های هفت گانه اقدام نمایند.

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه