پورتال اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبي
اخبار مهم:
ارتباط با معاونت ها و ادارات

ردیف

نام حوزه و معاونت

تلفن تماس

1

دفتر مدیر کل

32424728

2

دفتر معاونت آموزش ابتدایی

32421021

3

دفتر معاونت آموزش متوسطه

32424733

4

دفتر معاونت پرورشی و فرهنگی

32424732

5

دفتر معاونت پژوهش و برنامه ریزی

32422454

6

دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت

32445902

7

دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

32422652

8

دفتر معاونت سواد آموزی

32445903

9

آموزش و پرورش استثنایی استان

32438105

10

آموزش و پرورش عشایر استان

32439536

11

اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

32424734

12

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی

32442845

13

مرکز تلفن

332420202-5

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه